Se diamantboring priser

Diamantboring ved Roskilde

Diamantboring ved Roskilde på Sjælland

Firma med ekspertise i diamantboring ved Roskilde

Vi er et betonfirma, som b.la. tilbyder diamantboring ved Roskilde på Sjælland, hvilket er en af vores hoved kompetencer, vi har altid stor fokus på præcision, sikkerhed og omgivelserne vi arbejder i, dette for at sikre et tilfredsstillende resultat for kunden, uden unødig støj, svineri og fare for personer i arbejdsområdet.

Vi har en lang række professionelle maskiner som gør det muligt at løse næsten alle opgaver, hurtig og effektivt, i alle mineralske produkter både med og uden jern.

Afdækning og rengøring er en naturlig del af borearbejdet og vi udfører altid dette ud fra kundens ønsker.

Arbejdet kan af flere grunde, bl.a. støj, støv eller hensyn til andre håndværkere, med fordel udføres om aftenen eller natten og her er vi meget fleksible og kan altid arbejde præcis når det passer jer. Kontakt os nu for et uforpligtende tilbud og aftal hvornår arbejdet skal udføres.

Arbejdsvilkår

Tilbud og diamantskæring priser
Alle priser, opgivet her på siden samt mundtligt, er udelukkende vejledende og forudsætter at arbejdsstedet er frit tilgængeligt uden forhindringer og opgaven kan udføres inden for normal arbejdstid. For at tilbudet er bindende skal du have modtaget det skriftligt fra Byens Beton.

Kørsel
Kørsel fra hjemme adresse til arbejdssted afregnes efter kilometertakst.

Erstatning
Kunden bærer alt ansvar for skader og tab som indtræder i forbindelse med diamantboring og skæring. Afsætning af borepunkter og skæresnit er kundens ansvar ligesom evt. ændring af bygningens stabilitet og bæreevne samt overskæring af rør og kabler er kundens ansvar.

Hvis Byens Beton skal fortage opmærkning af borepunkter og skæresnit, skal der udleveres en tegning som tydeligt viser måleforhold og dimensioner. Tegningen eller en kopi heraf er herefter Byens Betons ejendom.

Uanset hvem der foretager opmærkningen bærer kunden ansvaret for alle skader og fejlboringer.

Næsten alle maskiner skal fastgøres til underlaget og vil i den forbindelse efterlade mindre huller, udbedring af disse er ikke en del af priserne.

Der benyttes vand til køling i forbindelse med boring og skæring, der kan forekomme smuds og stænk evt. misfarvning eller skader heraf er ikke Byens Betons ansvar.

Hvis tredjemand rejser erstatningskrav overfor Byens Beton for skader eller tab i forbindelse med arbejdet, er kunden forpligtet til at friholde Byens Beton for alle tab og udgifter herunder erstatninger og omkostninger forbundet hermed. Kunden har pligt til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler sagen.

Armering
Forudsætningen for boring og skæring i fuldt armeret beton er, at der arbejdes i fuldt massivt vibreret materiale og ingen løse sten eller armering forekommer.

Såfremt disse krav ikke opfyldes er det kundens pligt at erstatte evt. ødelagt diamantværktøj.

Vand og el