Vi tilbyder

Nedrivningsfirma ved Roskilde

Nedrivningsfirma ved roskilde på Sjælland

Nedrivningsfirma ved Roskilde på Sjælland med gode priser

Har du behov for et alsidigt nedrivningsfirma ved Roskilde eller andre steder på Sjælland? Hvis du skal have væltet en væg, lavet et hul til en ny dør, tage gamle fliser ned eller brækket et gulv op, kan du trygt kontakte Byens Beton.

Vi udfører alt nedbrydningsarbejde på en professionel måde med respekt for miljøet og omgivelserne. Vi har professionelt værktøj som giver en nemmere og mere effektiv udførelse samtidigt med kan vi sikre at ikke omfattede bygningsdele forbliver intakte og uden skader.

Vi kan også være behjælpelige ved større opgaver, nedrivning af bygninger eller dele heraf.

Arbejdet kan af flere grunde, bl.a. støj, støv eller hensyn til andre håndværkere, med fordel udføres om aftenen eller natten og her er vi meget fleksible og kan altid arbejde præcis når det passer jer. Kontakt os nu for et uforpligtende tilbud og aftal hvornår arbejdet skal udføres. 

Arbejdsvilkår

Tilbud og priser
Alle priser, opgivet her på siden samt mundtligt, er udelukkende vejledende og forudsætter at arbejdsstedet er frit tilgængeligt uden forhindringer og opgaven kan udføres inden for normal arbejdstid. For at tilbudet er bindende skal du have modtaget det skriftligt fra Byens Beton.

Kørsel
Kørsel fra hjemme adresse til arbejdssted afregnes efter kilometertakst.

Erstatning
Kunden bærer alle ansvar for skader og tab som indtræder i forbindelse med nedbrydning og nedrivning. Ændring af bygningens stabilitet og bæreevne samt skader på rør og kabler er kundens ansvar.

Hvis tredjemand rejser erstatningskrav overfor Byens Beton for skader eller tab i forbindelse med arbejdet, er kunden forpligtet til at friholde Byens Beton for alle tab og udgifter herunder erstatninger og omkostninger hermed. Kunden har pligt til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler sagen.

El