Arbejdsvilkår

Tlf. 22 44 40 66

Diamantboring, diamantskæring og gulvstøbning

Byens Beton

Arbejdsvilkår

Tilbud og priser

Alle priser, opgivet her på siden samt mundtligt, er udelukkende vejledende og forudsætter at arbejdsstedet er frit tilgængeligt uden forhindringer og opgaven kan udføres inden for normal arbejdstid. For at tilbudet er bindende skal du have modtaget det skriftligt fra Byens Beton.

 

Kørsel

Kørsel fra hjemme adresse til arbejdssted afregnes efter kilometertakst.

Erstatning

Kunden bærer alt ansvar for skader og tab som indtræder i forbindelse med diamantboring og skæring. Afsætning af borepunkter og skæresnit er kundens ansvar ligesom evt. ændring af bygningens stabilitet og bæreevne samt overskæring af rør og kabler er kundens ansvar.

 

Hvis Byens Beton skal fortage opmærkning af borepunkter og skæresnit, skal der udleveres en tegning som tydeligt viser måleforhold og dimensioner. Tegningen eller en kopi heraf er herefter Byens Betons ejendom.

Uanset hvem der foretager opmærkningen bærer kunden ansvaret for alle skader og fejlboringer.

 

Næsten alle maskiner skal fastgøres til underlaget og vil i den forbindelse efterlade mindre huller, udbedring af disse er ikke en del af priserne.

Der benyttes vand til køling i forbindelse med boring og skæring, der kan forekomme smuds og stænk evt. misfarvning eller skader heraf er ikke Byens Betons ansvar.

 

Hvis tredjemand rejser erstatningskrav overfor Byens Beton for skader eller tab i forbindelse med arbejdet, er kunden forpligtet til at friholde Byens Beton for alle tab og udgifter herunder erstatninger og omkostninger forbundet hermed. Kunden har pligt til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler sagen.

Armering

Forudsætningen for boring og skæring i fuldt armeret beton er, at der arbejdes i fuldt massivt vibreret materiale og ingen løse sten eller armering forekommer.

Såfremt disse krav ikke opfyldes er det kundens pligt at erstatte evt. ødelagt diamantværktøj.

Vand og el

  • Vand og el skal stilles til rådighed af kunden men kan i særlige tilfælde medbringes.
  • Vand og el skal være til rådighed inden for 40 m fra arbejdsstedet, længere afstande kan tillades efter aftale
  • Der skal minimum være ½" vandtilslutning med normalt vandtryk.
  • Huller op til 400 mm og håndsavning kan normalt laves med 16 amp 1 X 230 volt
  • Huller over 400 mm og skæring over 15 cm dybde kræver 16 amp 3 X 380 volt

 

Byens Beton - Fasanvej 2 - 4070 Kirke Hyllinge - 22 44 40 66 / 25 11 97 77 - kontakt@byensbeton.dk

Copyright 2012 © All Rights Reserved. Byens Beton. Diamantboring, Diamantskæring og Gulvstøbning.

 

 

sitemap